Usluge ispitivanja sustava

Glavni cilj ispitivanja ložišno dimovodnih sustava, ventilacijskih i kanalizacijskih sustava je utvrditi trenutno stanje te na temelju toga odlučiti o daljnjim postupcima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio rizik od zagađenja.

Usluga ispitivanja  ventilacijskih sustava može se obavljati u stambenim i poslovnim objektima. Ovisno o tipu objekta postoje i zakonske obaveze o održavanju i ispitivanju sustava. Ispituje se kompletnost, funkcionalnost i protok zraka u sustavu,

Ispitivanjem kanalizacijskih sistema dobiva se uvid u stanje sustava te mogući problemi. Vršimo pregled sustava sondom te lokaciju problematičnih mjesta kako bi se minimizirali troškovi sanacije.