Radni dan tvrtke D.I.M.Š.O. d.o.o.

Još jedan radni dan tvrtke Dimšo. Mlada, vrijedna i sposobna ekipa u kombinaciji sa mnoštvom opreme rješava i najzahtjevnije poslove sukladno zahtjevima klijenata.