Kontinuiranim ulaganjem u opremu, tvrtka je razvila i posebne metode čišćenja opožarenih površina koristeći profesionalna sredstva za uklanjanje čađe i gareži koja zajedno sa profesionalnim uređajima za visokotlačno pranje 200 i 500 bar-a daju besprekorne rezultate za sve vrste zaprljanja uslijed požara.

Dio područja primjene posebnih metoda čišćenja opožarenih površina:

  • opožarene skladišne hale
  • opožareni proizvodni pogoni
  • opožarena industrijska postrojenja
  • opožarene krovne i zidne konstrukcije
  • opožarene podne površine
  • opožareni stambeni objekti
  • opožareni podrumi, garaže i ostali pomoćni objekti
  • opožareni brodovi i ostali plovni objekti
  • sva ostala opožarena pokretna i nepokretna imovina

Nažalost požari su sve češći dio naše svakodnevnice, a kada se dogode uzrokuju veliku materijalnu štetu i zaprljanja čađom i gareži na imovini. Običnim metodama čišćenja takva zaprljanja nije moguće ukloniti, te se moraju primjeniti posebne metode čišćenja.

na vrh