Kako bi zadovoljili upitima naših klijenata i uspješno izvršili svaki radni zadatak posjedujemo specijalni višenamjenski kamion Volvo s utovarnom rampom i hidrauličnom kran dizalicom. Vozilo je izrazito prilagodljivo i dizajnirano da olakšava izvršavanje različitih poslova, bez obzira da li se radi o dizanju teških tereta, rada na visini sa autokošarom ili nekog drugog radnog zadatka.

Hidraulična kranska dizalica ima radni djelokrug do 19 m, te raspon nosivosti od 500 kg do 3,5 t!

Nudimo širok spektar mogućnosti:
  • utovar / istovar teških tereta

  • radovi na visini sa autokošarom

  • dizanje i prijevoz plovila

  • dizanje i prijevoz vozila

  • radovi montaže/demontaže

  • svi ostali radovi na visini

na vrh