Naši višenamjenski kamioni sa BDF silos cisternom i kran dizalicom omogućavaju našim poslovnim klijentima kontinuiranu dobavu i brzu isporuku najkvalitetnijih Enplus A1 i Enplus A2 peleta u rinfuzi i jumbo vrećama od 1 tone, ovisno o svojim potrebama. Višenamjenski kamion sa silos cisternom omogućava pražnjenje i upuhivanje peleta direktno u spremnike naših korisnika, dok naša kranska dizalica omogućava isporuku peleta u jumbo vrećama na teško dostupna mjesta.

Osim peleta u rinfuzi i jumbo vrećama od 1 t, u ponudi imamo i pelete u vrećama od 15 kg, kao i cijepana ogrjevna bukova drva.

na vrh